Onze visie

“You treat a disease, you win, you lose. You treat a person, I guarantee you, you’ll win, no matter what the outcome.”  Patch Adams

Onze visie op thuisverpleging

Het thuismilieu is de meest vertrouwde, warme en persoonlijke omgeving waarin de oudere zich geborgen en veilig kan voelen. Daarom:  

 • Verlenen wij zorg op een menswaardige manier met respect voor de patiënt in zijn totaliteit.  Willen we betrokken zijn en verantwoordelijkheid nemen voor onze patiënten. Hierbij staat de autonomie van elke patiënt centraal.  

 • Hebben we aandacht voor alle aspecten van onze patiënten: fysisch, psychisch, sociaal en existentieel.  

 • Respecteren we ieders privacy en garanderen ten alle tijde het beroepsgeheim.

 • Besteden we de nodige aandacht aan familie en naasten. Ook zij verdienen de nodige steun en aandacht.

Onze visie op dementie

 • Wij kijken naar personen met dementie als naar zorgvragers met een chronische en progressieve ziekte, die het contact en de realiteit met zijn wereld op een andere manier beleeft.

 • Het dementeringsproces is voor elke persoon een uniek proces. Wat iemand nodig heeft aan zorg of begeleiding dient telkens opnieuw individueel in vraag gesteld te worden.

 • Wij wensen hierbij niet enkel ten dienste te staan van de patiënt maar ook van de familie, die steun en een luisterend oor zeker kan gebruiken.

Onze visie op palliatieve zorg/begeleiding

"Palliatieve zorg is alles wat nog dient gedaan te worden, als men denkt dat niets meer gedaan kan worden." — Cicely Saunders

 • De behoeften en de noden van de patiënt zijn het vertrekpunt van de zorg. Alle aandacht gaat naar het aanbieden van maximaal fysische en psychosociaal comfort met kwaliteit van leven.

 • In deze periode vol vraagtekens en onzekerheden willen we ook voldoende aandacht hebben voor rouwzorg van alle betrokkenen .

 • We zijn er van overtuigd dat de deskundigheid en de ondersteuning van het Netwerk Palliatieve Zorg een meerwaarde kan betekenen. Daarom wordt steeds bekeken of een samenwerking mogelijk is. 

Aarzel niet ons te contacteren op 0477 405 791 (Xavier) of 0472 77 18 89 (Aude), of laat een bericht na via ons contactformulier.

JUVI CARE-Xavier:
betrouwbare thuisverpleging

 

BEL ONS :
0477 405 791 Xavier
0472 77 18 89 Aude


www.stop-met-roken.be

 • Facebook

JuviCare | Aalbeeksesteenweg 36, 8511 Aalbeke | Tel Xavier : 0477 405 791 | Tel Aude : 0472 77 18 89 | Data Protection Notice |